Lager gebruikelijk loon voor startende DGA’s

De staatssecretaris heeft bekend gemaakt dat de gebruikelijkloonregeling voor start-ups wordt versoepeld. Een ‘gewone’ DGA wordt op grond van artikel 12a Wet op de loonbelasting (in 2016) geacht een salaris van minimaal € 44.000,- te genieten. Voor start-ups heeft de staatssecretaris aangekondigd dit per 1 januari 2017 te willen wijzigen.
Het voorstel is dat DGA’s van een start-up zich de eerste drie jaar een salaris uitkeren dat minimaal het geldende minimumloon bedraagt.
Uiteraard is het ook nu al mogelijk om in overleg te gaan met de Belastingdienst over een lager gebruikelijk loon. Het moet dan wel aannemelijk worden gemaakt dat bij een vergelijkbare dienstbetrekking, een lager loon gebruikelijk is. Met ingang van 1 januari 2017 wordt dit, volgens het voorstel, wettelijk vastgelegd.
In lopende onderhandelingen over een lager gebruikelijk loon in 2016, kan dit voorstel natuurlijk al wel worden aangehaald als argument.

Show Buttons
Hide Buttons